Ubrania ochronne do pracy z czynnikami chemicznymi. Jakie wybrać?

Nie każda praca niesie ze sobą zagrożenie dla zdrowia. A nawet jeśli jest z nią związane potencjalne niebezpieczeństwo, to regularne wykonywanie obowiązków sprawia, że z czasem wpadamy w rutynę, co może wiązać się z mniejszą ostrożnością. Właśnie dlatego na wielu stanowiskach obowiązkowe są artykuły BHP, które mają minimalizować ryzyko utraty zdrowia, a czasami nawet życia. Szczególnie ważne są pod tym względem ubrania ochronne.

Za jedne z najbardziej szkodliwych dla zdrowia okoliczności uważane są stanowiska związane z pracą z czynnikami chemicznymi. Żrące kwasy, szkodliwe opary czy możliwość poparzenia się to w wielu laboratoriach czy fabrykach codzienność. Jak zatem zminimalizować to ryzyko? W co zaopatrzyć pracowników? Przedstawiamy podział odzieży ochronnej, którą oferuje każdy dobrze wyposażony sklep BHP. Takie ubrania mogą pomóc w krytycznej sytuacji.

Odzież ochronna do pracy z chemikaliami

Odzież przeciwchemiczna musi być przystosowana do ochrony przed różnymi rodzajami zagrożeń. Najistotniejszy jest rodzaj substancji, która oddziałuje na pracowników. Stąd poszczególne kategorie odzieży przeciwchemicznej chronią przed cieczami, pyłami i gazami, charakteryzując się nieco inną strukturą oraz materiałem, z którego zostały wykonane.

W ramach poszczególnych kategorii wyróżnia się klasy odzieży, które informują o ich odporności na przenikanie substancji chemicznych. Takich klas jest aż sześć. Pierwsza ma zapewniać ochronę przez ponad 10 minut – taką wartość ma tak zwany czas przebicia, czyli okres, którego potrzebują cząstki groźnej substancji do przeniknięcia przez materiał. Największą ochronę zapewnia klasa szósta, gdzie czas przebicia przekracza 480 minut. Wartość tego parametru jest mierzona na podstawie normy EN ISO 6529.

Ubrania dzieli się też ze względu na czas, w którym można ją wykorzystywać – to ubrania krótkotrwałego lub jednorazowego użytku oraz te, które można zakładać długo lub używać wiele razy.

Odzież chroniąca przed cieczami

W wielu przypadkach groźne substancje występują w postaci ciekłej. W takim przypadku trzeba dobrać pracownikom jeden z trzech rodzajów ubrań. Pierwszy ma chronić przed opryskaniem cieczą. Wówczas zakłada się, że kontakt z niebezpieczną substancją, na przykład olejem czy kwasem, jest dość krótki.

Drugi typ odzieży zapewnia większą ochronę – musi zabezpieczać przed rozpyloną cieczą. Przez takie ubrania nie może przesiąkać ciecz rozpylana przez różnego rodzaju maszyny, na przykład służące do lakierowania. Największe wymagania stawia się przed odzieżą, która ma chronić przed strumieniem cieczy. Takie ubrania dają gwarancję, że nie przepuszczą chemikaliów nawet wtedy, gdy te będą kierowane na pracownika pod ciśnieniem.

Odzież chroniąca przed gazami

Ubrania zabezpieczające przed niebezpiecznymi substancjami w formie gazów muszą w stu procentach odcinać pracownika od otoczenia. Oznacza to, że są kompatybilne z aparaturą służącą do oddychania, która ma doprowadzać do pracownika tlen z osobnego zbiornika.

Najczęściej w takich przypadkach stosuje się jednoczęściowy kombinezon, który łączy się z rękawicami i obuwiem ochronnym. Poszczególne typy takiej odzieży klasyfikuje norma EN 943-1. Ważne jest, by taki zamknięty kombinezon umożliwiał swobodę ruchów potrzebną do spokojnego wykonywania pracy. Problemem, z którym muszą się mierzyć ubrania chroniące przed gazami, jest także zamglenie wizjera pracownika.

Odzież chroniąca przed pyłami

Jeszcze inną charakterystykę ma materiał, który chroni pracownika przed działaniem szkodliwych pyłów. W tym przypadku mamy często do czynienia z rozproszonymi w powietrzu cząstkami substancji stałych, co może zdarzać się choćby w czasie prac budowlanych i remontowych.

Odzież chroniąca przed pyłami wyróżnia się charakterystycznym splotem, który nie przepuszcza takich cząsteczek. Najczęściej również w tym przypadku stosuje się dobrze dopasowane kombinezony. Zazwyczaj uzupełnieniem takiego stroju są okulary ochronne oraz maska z filtrem, która zatrzymuje pyły tak, by nie dostały się do płuc wraz z wdychanym powietrzem.

Redakcja SKConstruction