Na co zwrócić uwagę podczas zawierania umowy deweloperskiej?

Zakup mieszkania z rynku wtórnego wiąże się z szeregiem czynności, które należy wykonać, poczynając od podjęcia decyzji o zakupie nieruchomości a kończąc na podpisaniu umowy deweloperskiej. Jednak podpisanie takiej umowy nie jest czynnością prostą, ponieważ bardzo często wymaga szczególnej wiedzy. Natomiast warto jest wiedzieć na co zwrócić szczególną uwagę podczas podpisywania umowy deweloperskiej i jakie elementy powinna zawierać.

Umowa deweloperska – co powinna zawierać

Forma umowy deweloperskiej

W pierwszej kolejności należy wskazać, że umowa deweloperska musi być zawarta w formie aktu notarialnego, ponieważ na jej podstawie następuje przeniesienie prawa własności. Na podstawie ustawy kodeks cywilny przeniesienie prawa własności następuje w formie aktu notarialnego, sporządzonego przez notariusza, w obecności sprzedającego i kupującego lokal mieszkalny.

Wobec tego w treści aktu notarialnego musi być zawarta umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia jego własności w wykonaniu umowy deweloperskiej. Wobec tego na podstawie aktu notarialnego deweloper przenosi prawo własności do mieszkania na kupującego.

Treść umowy deweloperskiej

Ważne jest, aby w treści umowy były zawarte wszystkie ustalenia poczynione z deweloperem. Umowa musi zawierać wszystkie dane techniczne mieszkania, metraż, ilość pokoi, dostęp do piwnicy oraz garażu, uprawnienia jakie przysługują właścicielowi mieszkania w bloku mieszkalnym, np. prawo do korzystania ze wspólnych tarasów znajdujących się na klatkach schodowych czy zagospodarowanie części wspólnych.

Istotne jest również wskazanie w umowie deweloperskiej, iż kupowane mieszkanie nie jest obciążone żadnymi ograniczonymi prawami, hipoteką ani innymi długami, nie jest objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie stanowi gospodarstwa rolnego ani nie wchodzi w jego skład a deweloper nie posiada żadnych zadłużeń ani zobowiązań.

Dokumenty przedkładane przez dewelopera

Należy również zwrócić szczególną uwagę na dokumenty, które zobowiązany jest przedłożyć deweloper, aby umowa została ważnie zawarta. I tak deweloper musi przedstawić dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości, poprzez dostarczenie odpisu z księgi wieczystej. Ponadto musi przedłożyć decyzję właściwego organu zatwierdzającą projekt budowlany lub pozwolenie na budowę, decyzję o oddaniu budynku do użytkowania oraz zaświadczenie potwierdzające możliwość wyodrębnienia lokalu. Powyższe dokumenty umożliwią zawarcie prawnie ważnej umowy deweloperskiej.

Zakup mieszkania od dewelopera wiąże się z niezbędnymi formalnościami w postaci podpisania umowy przedwstępnej a w konsekwencji umowy sprzedaży nieruchomości wraz z przeniesieniem prawa własności. Jednak komfort i fachowa pomoc podczas podpisywania umowy deweloperskiej zapewniona jest w pełni podczas kupowania mieszkań w Lublinie https://wieniawska11.pl/. Wspaniałą lokalizacja, nowoczesne wykończenie, wysoki komfort życia, słoneczne wnętrza oraz łatwość w podpisaniu umowy deweloperskiej zapewnią apartamenty przy ul. Wieniawskiej 11 w Lublinie.

 

Redakcja SKConstruction