Prawa i obowiązki najemcy i wynajmującego

Planujesz zakup mieszkania na wynajem? To bardzo rozsądna inwestycja. Warto jednak być poznał swoje prawa i obowiązki, a także dowiedział się czego możesz oczekiwać od najemcy.

Do podstawowych obowiązków najemcy zapisanych w umowie należy wydanie lokalu w stanie adekwatnym do umówionego użytkowania, utrzymywanie go w takim stanie przez cały czas trwania umowy oraz zapewnienie sprawnego działania wszystkich instalacji i urządzeń. Najemca zobowiązuje się przede wszystkim do płacenia czynszu w kwocie ustalonej z wynajmującym. Ponadto ma użytkować lokal zgodnie z jego przeznaczeniem i utrzymywać go we właściwym stanie technicznym. Bez zgody wynajmującego nie wolno mu wykonywać żadnych istotnych zmian, remonty i naprawy powinny być uzgodnione. Jeśli nadal niepokoimy się o stan techniczny lokalu mamy prawo do zażądania kaucji, z tym zastrzeżeniem, że nie może być ona wyższa niż dwunastokrotność miesięcznego czynszu. Wynajmujący ma także prawo do ustanowienie zastawu na rzeczach wniesionych do lokalu. Ustawowe prawo zastawu rozciąga się także na rzeczy rodziny najemcy. Jeśli boimy się, że najemca lokal nam zniszczy, warto abyśmy wykupili ubezpieczenie OC lub zawarli w umowie z najemcą obowiązek wykupienia takiego ubezpieczenia.

Niestety, w Polsce wynajmowane mieszkanie można ukraść

Oczywiście, teoretycznie brzmi to zgoła nieprawdopodobnie. Już sama nazwa nieruchomość wskazuje na to, ze jest to niemożliwe. Nie wyniesiemy przecież mieszkania, a wiec nie można go nam ukraść. Czy aby na pewno? Wyobraź sobie sytuację, ze najemca wprowadza się, wnosi swoje rzeczy, wpłaca kaucje, której oczywiście wymagasz, a nawet opłaca polisę OC. Po kilku miesiącach po prostu przestaje płacić czynsz. Niestety polskie prawo staje wówczas po stronie najemcy, nawet tego nieuczciwego. Legalne pozbycie się uciążliwego lokatora jest trudne. Przede wszystkim należy wypowiedzieć umowę. Niestety nawet jej skuteczne wypowiedzenie nie rozwiązuje problemu.

Nadal nie możesz wejść do własnego lokalu, stanowiłoby to naruszenie miru domowego i polskie prawo tego zakazuje. Nie możesz także odciąć mu dostępu do mediów, tego także prawo zabrania. Legalnym sposobem jest wystąpienie z powództwem o eksmisję. Jak nietrudno się domyślić, jest to sposób mało skuteczny, a przede wszystkim czasochłonny. Największy problem stanowi fakt, ze każdorazowo wyrokowi eksmisji musi towarzyszyć przyznanie lokalu socjalnego z zasobów gminy. Nie trzeba dodawać, ze gminy takowych mieszkań mają zdecydowanie zbyt mało. Teoretycznie najemcy są zobowiązaniu do uiszczania odszkodowania za każdy miesiąc, w praktyce jednak wyegzekwowanie jakichkolwiek pieniędzy bywa niemożliwe.

Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym najemcą?

Skutecznym sposobem zabezpieczenia interesów wynajmującego może być skorzystanie z najmu okazjonalnego. Różnica pomiędzy najmem standardowym a okazjonalnym tkwi w sporządzeniu dodatkowego dokumentu w postaci aktu notarialnego. Najemca musi się w nim zobowiązać do opuszczenia lokalu w terminie wskazanym w żądaniu oraz wskazaniu przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać.

Redakcja SKConstruction