Oznakowanie poziome magazynu – zalety taśm podłogowych

Do oznakowanie poziomego magazynu tradycyjnie stosuje się farbę podłogową. Jednak obecnie istnieje alternatywa. Na rynku dostępne są bowiem taśmy do znakowania podłóg, które mają wiele zalet.

Jakie to zalety? Co sprawia, że taśmy podłogowe zyskują coraz większą popularność? Czy warto używać jej w systemie komunikacji wizualnej w obiekcie?

Zalety oznakowania poziomego magazynu wykonanego przy użyciu taśmy podłogowej

Pierwszą zaletą taśmy podłogowej jest łatwość aplikacji. Tak naprawdę do położenia taśmy na posadzce wymagani są wyłącznie ludzie i rolka materiału. Nie są potrzebne żadne dodatkowe narzędzia czy materiały. Oczywiście można się nimi wspomagać.

Drugą ważną zaletą oznakowania poziomego magazynu przy użyciu taśmy jest czas aplikacji. Położenie taśmy jest szybkie. Nie potrzebny jest czas na jej wyschnięcie. Bezpośrednio po aplikacji można już użytkować obiekt. Oznacza to ogromną oszczędność czasu w porównaniu do tradycyjnych metod malarskich, w przypadku których konieczne jest pozostawienie farby do wyschnięcia.

Kolejną zaletą taśm jest łatwość wprowadzania zmian w oznakowaniu poziomym magazynu. Wymaga ono wyłącznie usunięcia niepotrzebnych linii, bez konieczności szlifowania posadzki. Dzięki taśmie możliwa jest np. zmiana organizacji ruchu w obiekcie w ciągu jednej nocy.

Omawiając zalety taśmy podłogowej nie sposób nie wspomnieć o jej trwałości. Najlepsze taśmy są bardzo wytrzymałe i często ich trwałość jest porównywalna z rozwiązaniami tradycyjnymi. Oczywiście okres użytkowania zależy w dużej mierze od tego czy podejmowane są działania mające na celu jego wydłużenie.

Jak zmaksymalizować żywotność oznakowania poziomego magazynu?

Aby zapewnić maksymalną trwałość taśmy podłogowej niezbędny jest właściwy montaż. O czym warto pamiętać? Przed nałożeniem taśmy należy przygotować podłoże. Należy zacząć od usunięcia starej taśmy lub farby. Następnym krokiem jest usunięcie kurzu i wszelkich zanieczyszczeń przy użyciu środków czyszczących nie zawierających chloru lub kwasów .Ostatnim etapem jest osuszenie podłoża przy pomocy wentylatorów. Po zakończeniu procesu oczyszczania można przystąpić do jej aplikacji.

Ale właściwa aplikacja to nie wszystko. Równie ważna jest konserwacja oznakowania poziomego w magazynie. Taśmę podłogową należy regularnie czyścić i a fragmenty odchodzące od podłoża wymieniać na nowe. Dzięki takim działaniom możliwa jest jej bezproblemowa eksploatacja przez wiele lat i unikanie zbędnych kosztów wymiany całego oznakowania.

Taśma czy farba podłogowe?

Czy powyższe zalety sprawiają, że farba podłogowa odchodzi do lamusa, a w do oznakowania poziomego magazynów wykorzystuje się wyłącznie taśmy? Oczywiście, że nie. Materiał, z którego wykonany jest system oznakowania powinien być dostosowany do potrzeb organizacji oraz specyfiki obiektu magazynowego.

Warto również wspomnieć, że najlepsze taśmy nie należą do najtańszych. Decyzja o ich użyciu będzie oznaczać sporo większe koszty niż w przypadku wykorzystania farby. Dlatego podejmując decyzję należy sprawdzić również jej opłacalność.

Redakcja SKConstruction