U kogo zamówić halę stalową?

Duża, przeznaczona do zastosowań przemysłowych lub logistycznych hala stalowa, to obiekt, który musi znieść różnego rodzaju oddziaływania mechaniczne, drgania, różnice temperatur, a także obciążenia wynikające z zaśnieżenia lub oblodzenia dachu. Dlatego ważne jest, by przy wyborze wykonawcy kierować się jego umiejętnościami i doświadczeniem.

Testowanie projektu

Przy wyborze właściwego wykonawcy i projektanta hali stalowej koniecznie trzeba wziąć pod uwagę to, jak podchodzi on do kwestii testów. Kwestią otwartą jest, czy projektowane przezeń konstrukcje stalowe są testowane z uwzględnieniem określonych warunków miejscowych. Inwestując w halę stalową ,trzeba pamiętać, że w danej lokalizacji może być ona szczególnie narażona na działanie wiatru, śniegu itd. Od projektanta i wykonawcy trzeba domagać się uwzględnienia tych czynników w ogólnym projekcie.

Znormalizowane elementy

Projekt hali stalowej powinien być realizowany na podstawie sprawdzonych, certyfikowanych elementów konstrukcyjnych. Ważne jest, aby hala stalowa była zaprojektowana i konstruowana z wykorzystaniem tzw. Eurokodów. Jest to zestaw norm europejskich, których celem jest maksymalne zwiększenie bezpieczeństwa budowanych konstrukcji stalowych. Normy te uwzględniają szereg zmiennych, w tym różne obciążenia, warunki otoczenia, a także warunki atmosferyczne. Korzystające z nich firmy budowlane mogą znacząco przyspieszyć termin realizacji inwestycji, gdyż wdrożenie Eurokodów zwalnia je z części niezbędnych formalności.

Projekt indywidualny, projekt typowy

Wybierając podmiot projektujący i wykonujący konstrukcję hali stalowej, trzeba pamiętać o tym, aby umożliwiał on realizację zamówienia indywidualnego. Co prawda standardem jest, że typowe konstrukcje stalowe są tańsze, ale są one też mniej dopasowane do wymagań stawianych przez użytkownika finalnego. Zaletą projektów indywidualnych jest m.in.:

  • możliwość dopasowania konstrukcji hali do obciążeń miejscowych,
  • uwzględnienie ukształtowania terenu, bliskości dróg i innych sieci transportowych,
  • dopasowanie kubatury i ukształtowania poszczególnych pomieszczeń hali do własnych potrzeb,
  • zadbanie o to, aby projektowanie hal stalowych uwzględniało ilość opadów, stan gruntów, a także ekspozycję na wiatr itd.

Reasumując, profesjonalne projektowanie hal stalowych świadczy tylko ten podmiot, który jest w stanie zaoferować klientowi finalnemu dostęp do różnych projektów. Ważne jest, aby były one dostosowane do warunków miejscowych i jeśli zajdzie taka potrzeba były konsultowane w ramach większego (zewnętrznego) zespołu.

Redakcja SKConstruction