Jak prawidłowo wykonać instalację chłodniczą?

Instalacje chłodnicze są niezbędnym elementem współczesnych obiektów przemysłowych. Ich zastosowanie zapewnia efektywną kontrolę temperatury, co ma szczególne znaczenie w przypadku przestrzeni wymagających utrzymania odpowiednich warunków termicznych. Instalacje te muszą pracować wydajnie i niezawodnie, dlatego ich elementy zawsze powinny być prawidłowo zaprojektowane oraz zamontowane.

Rozwiązania dla instalacji chłodniczych

Instalacja chłodnicza odpowiada za utrzymywanie właściwych parametrów temperatury w środowisku zamkniętym, niezależnie od warunków panujących wewnątrz. Jej wdrożenie pozwala na zabezpieczenie urządzeń i maszyn przed przegrzaniem, a także korzystnie wpływa na komfort pracowników. Montowane systemy powinny być wystarczająco wydajne, aby zapewnić skuteczną ochronę przed zjawiskiem kondensacji pary wodnej. W przypadku instalacji chłodniczych, szczególnie zalecane są mocowania do rur z odpowiednio wytrzymałą warstwą izolacyjną. W tym celu zastosować można obejmy zaciskowe z wkładką, która na zewnętrznych powierzchniach stykowych posiada warstwę pianki elastomerowej oraz wyposażona została w płaszcz z czarnej folii PVC. Takie mocowanie rur zapewnia stabilny montaż instalacji chłodzącej.

Izolacja rurociągów

Zaciskowe uchwyty do rur dają możliwość optymalnego połączenia z izolacją rurociągu, dzięki czemu efektywnie chronią przed powstawaniem kondensatu. Warstwa izolacyjna eliminuje też przenoszenie dźwięków, co pozostaje nie bez znaczenia w instalacjach chłodzących. Takie systemy zamocowań są przy tym nieskomplikowane w montażu, ponieważ dzięki zastosowaniu elastomeru obejmy dysponują przegubami o bardzo elastycznej konstrukcji. Uchwyt do mocowania rur o jednej wielkości pozwala dzięki temu na zamocowanie elementów o różnych średnicach. Wynika to z odpowiednich właściwości pianki, która wyrównuje dopuszczalne różnice. Tak zaprojektowane mocowania do rur chłodniczych mogą być montowane bez konieczności stosowania pasty uszczelniającej – wystarczy jedynie dokleić izolację rur do czołowej strony wkładki wykorzystanej obejmy.

instalacja

Budowa elementów mocujących

Instalacje chłodzące powinny być wykonywane z uwzględnieniem nie tylko obciążeń układu, ale również spowodowanej zmianami temperatury wydłużalności podtrzymywanych przewodów. Systemy zamocowań muszą być ponadto prawidłowo rozmieszczone, aby punkty podarcia zapewniały wymaganą stabilność. Odpowiednio zaprojektowane uchwyty do rur ze stali nierdzewnej mogą umożliwiać przewodom ruch wzdłużny, a jednocześnie ograniczać ruch poprzeczny. Rozwiązanie to podnosi bezpieczeństwo eksploatacji instalacji, nawet w przypadku dynamicznych obciążeń termicznych i mechanicznych. Na stronie producenta zostały szczegółowo opisane tego typu systemy zamocowań rurociągów dla instalacji chłodniczych.

Rozmieszczenie punktów podparcia

Prawidłowo dobrane komponenty pozwalają na stabilne mocowanie rur do ściany lub stropu. Kluczowe znaczenie ma nie tylko zastosowanie elementów o parametrach odpowiednich dla projektu, ale również właściwe rozlokowanie punktów podparcia. Mocowania do rur stalowych usztywniające całą instalację to punkty stałe PS, które stosowane są w miejscach wymagających utrzymania rury w stabilnej pozycji oraz zablokowania jej ruchu we wszystkich kierunkach. Mocowanie rur PP to z kolei podpory przesuwne, pozwalające jednocześnie na przesuw w kierunku wzdłużnym. Taki system mocowania rur gwarantuje stabilne funkcjonowanie rurociągów, niezależnie od wywieranych obciążeń termicznych i mechanicznych. Dużym ułatwieniem w przygotowaniu instalacji chłodniczych może być zastosowanie obejm w formie wstępnie złożonych zestawów, w których znajdują się wszystkie wymagane przyłącza i łączniki. Pozwalają one nie tylko na standardowe mocowanie rur miedzianych, stalowych czy wykonanych z tworzyw sztucznych, ale również tworzenie podpór prowadzących. Zestawy te da się łączyć z obejmami różnego typu, także tymi dedykowanymi rurom chłodniczym.

Redakcja SKConstruction

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *